Besøk vår Facebook-side om du ønsker informasjon om kjørte skiløyper, eller gå direkte inn på skisporet.no

Løypemaskinene på nært hold

Blefjell løypeforening har som mål å være i kontakt med flest mulig av  skiløypenes brukere på Blefjell. Blefjell er et område som har et løypenett på nær 180 kilometer. Derfor finner du løypemaskinene og representanter på Blefjell løypeforening tilstede en lørdag i vinterferien, vi står ved Løkmyrene, Strutåsen, Solobua og Blefjell Logde. Vi slår gjerne av en prat og tar tilbakemeldinger på løypekjøringen, samt at det selvsagt er mulig for barna å se maskinene på nært hold og kanskje bli avbildet inne i førersetet.

Ny leder i foreningen fra 01.01.2020

Tore Bjerknes (til høyre) er valgt til ny leder i Blefjell løypeforening etter Vidar Grønli. Den avtroppende lederen har brukt mye av sin fritid på Blefjell løypeforening og etterlater seg en forening med stor aktivitet, både sommer og vinter.

Bjerknes vil takke Grønli og de to andre som gikk ut av styret for innsatsen. Per Jarle Nyrud har gjort en formidabel innsats med skilting og merking av løyper. Astrid Flaathen gikk også ut av styret etter å ha styrt økonomien i foreningen i to år.

Vår hjemmeside

Velkommen til Blefjell løypeforenings hjemmeside. På denne siden finner du vanligvis ikke nyheter, men derimot opplysninger og informasjon om foreningen. 

For aktuell informasjon, gå inn på  vår Facebook-side. Der finner du nyheter, føremeldinger mm.

Klikk for å komme til Facebooksiden.

Løypekjøringen 

Fra og med vintersesongen 2018/19 utvidet Blefjell løypeforening kjøringen av skiløyper. Vårt mål er å ha ferdig kjørte løyper fredag formiddag slik at helgekjøringen utvides med en dag.
I området rundt Blestua og Fagerfjell tar vi dessuten sikte på å kjøre en mindre rundløype også i midt-uka.

Det snør ikke skispor!

Skisporene på bildet har noen spleiset på; bli med på spleisen du også! Gi et bidrag til Blefjell løypeforening!

Bank: 2361 20 27056

Vipps: kode 12328

Grasrotandelen: Send SMS til 60000: Grasrotandelen 980909301

Blefjell Løypeforening er en organisasjon der hytteforeninger grunneiere og næringsdrivende på Blefjell er medlemmer. Formålet med foreningen er å tilrettelegge for løyper på Ble både sommer- og vinterstid. Foreningens drift går mange år tilbake, først som I/S Blefjell og senere som Foreningen Blefjell (1999) og nå som Blefjell Løypeforening (2015).