Styret

Leder:
Tore Bjerknes

Økonomi- og administrativ ansvarlig:
Åge Arnesen

Maskinansvarlig:
Kristian Landsverk

Styremedlemmer:
Anders Borge
Kjetil Gjellerud
Vegard Løiten Høimyr
Trond Erik Skistad

Varamedlemmer:
Bjarne Buen
Terje Døviken

Revisor:
Flesberg Regnskapskontor

Valgkomité:
Bjørg Huslende
Jon Barlindhaug
Jan Erick Olsen