Om oss

Blefjell Løypeforening er en organisasjon der hytteforeninger og næringsdrivende på Ble er medlemmer. Formålet med foreningen er å tilrettelegge for løyper på Ble både sommer- og vinterstid. Foreningens drift går mange år tilbake, først som I/S Blefjell, senere som Foreningen Blefjell (1999) og nå som Blefjell Løypeforening(2015).
Foreningen har store utfordringer og det er viktig for oss å forkusere på at dette er privat initiativ for å tilrettelegge for fine ski- og fotturer på Blefjell. Blefjell løypeforening har inngått en samarbeidsavtale med Flesberg kommune. Avtalen gir foreningen og Nordre Ble Løypeforening en årlig inntekt på 500 000 kroner.

Men foreningen er i en situasjon at vi må styrke vårt inntektsgrunnlag basert på tilskudd fra dem som bruker fjellet, fra næringslivet og fra grunneierne.

Det har gjennom årene vært lagt ned adskillige dugnadstimer. Det gjelder også kjøring av løypemaskinene som i mange år nærmest har vært utført vederlagsfritt. Stadig større krav fra brukerne, krever stadig mer innsats og foreningen har tatt mål av seg til å kunne betale en alminnelig godtgjørelse til dem som bidrar med tjenester til foreningens drift. Dette arbeidet har allerede vist resultater, men vi er på ingen måte i mål.

Med bakgrunn i dette satser Blefjell Løypeforening aktivt for å få flere hytteeiere til å bidra økonomisk.Du som bruker løypene kan støtte foreningen gjennom medlemskap i en velforening, gjennom bidrag på støttegiro, Grasrotandelen til Norsk Tipping, Vipps, eller ved å delta aktivt i forhold til rydding i eksisterende og nye løypetraséer.

Du kan betale inn bidrag til vår konto: 2361 20 27056

Eller betale med Vipps, kode 12328

Bli grasrotgiver! Send SMS til 60000: Grasrotandelen 980909301

Hele ideen bak Blefjell Løypeforening er å gi DEG et best mulig tilbud på Blefjell, sommer som vinter.

Du vil finne opplysninger om hvordan du kan støtte oss under andre menypunkter.