Løypemaskinene

Alle maskinene er utstyrt med GPS-sendere og kan følges ved å gå inn på: "Sjekk om løypene er kjørt"

  • T1 Eies av Blefjell løypeforening og kjører fra Fagerfjell og området rundt og inn i fjellet mot Krøkla og over til Nordstul
  • T2 Eies av Blefjell Løypeforening og kjører fra Blestua, i området nedenfor, Solobua og Liatoppen og i løypene som går innover i fjellet. 
  • T3 Eies av Arne Mathisen og kjører fra Storli vintercamping til Solobua og til Ble Sportskapell.
  • T4 Eies av Ble Fjellskog AS og kjører i Nipeto-området og fra Blestølen til Solobua.
  • T12 Eies av Thor Gjellerud og kjører i nærområdet til Gvelven, Værås, Blefjellheisen og nedre stamløype.
  • T14 og T15 Eies av Arnfinn og Bjarne Buen på Blehøgda. Kjører fra Høgda til Strutåsen.